Udskriv denne side

Generalforsamling

 

Kære medlem af Diabetesforeninge

 

Generalforsamling 8/02-2022

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i

Diabetesforeningens lokalforening i Varde kommune.

Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.00 på adressen Smedeværkstedet Vestervold 11b 6800 Varde

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2021

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkommende forslag

5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for 2022

6.Valg af bestyrelse;

På valg er: Ivar Højgaard (Modtager ikke genvalg)

Marian Buch (Modtager ikke genvalg)

Else Hollmann (Modtager genvalg)

7. Valg af 1 og 2 suppleant

8. Valg af kritisk revisor. Frede Sørensen (Modtager genvalg)

9. Eventuelt.

Foreningen vil være vært ved en sandwich en forfriskning, øl, vand eller kaffe.

Tilmelding senest 26-1-2022 til foreningens formand Ivar Højgård på telefon 20288990 eller e-mail ivhoejgaard@bbsyd.dk.

Der gøres opmærksom på, at der skal vises gyldig Corona pas ved indgangen.

 
Diabetesforeningen
Rytterkasernen 1, 5000 Odense C
Toldbodgade 33, 1., 1253 København K
Tilmeld nyhedsbrev
Følg os på Facebook
Kontakt os